Historia OSP Drukuj

HISTORIA OSP CHABÓWKA

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce obfitują w wiele ciekawych wydarzeń, obejmujących okres prawie 50 lat.
Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami i społeczną działalnością na rzecz ochotniczego pożarnictwa i środowiska, strażacy z naszej jednostki na trwałe wpisali się w historię oraz w życie Chabówki.
Aby jednak dalsza historia nie poszła w zapomnienie Zarząd OSP Chabówce podjął decyzję o założeniu kroniki zawierającej historię oraz fakty z działalności swojej strażackiej organizacji.
Społecznej służby i poświęcenia dla dobra wszystkich nie można zapomnieć. Trzeba przekazać następnym pokoleniom te chlubne strażackie tradycje, by młodzi następcy mogli kontynuować rozpoczęte dzieło ich dziadków i ojców, a tym samym tworzyć historię.
W naszej jednostce skupiamy bardzo dużo młodzieży Chłopców, dziewczęta, licząc na dalsze zaangażowanie w działalność Straży Pożarnej przekazujemy młodym ludziom dorobek kilkudziesięciu dobrych lat.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce notuje się na rok 1956.

Z braku dokumentacji z pierwszych lat działalności OSP trudno jest wymienić dokładnie pierwszych założycieli.
Jedyny dokument potwierdzający jaki udało nam się zdobyć jest protokół z zebrania Strażaków z ówczesnymi władzami powiatowymi z 20 marca 1960 roku.


Z pozostałych zapisków należy wymienić nazwiska osób, które przyczynili się do założenia i działalności Straży w Chabówce

Są to (wg alfabetu): Czyszczoń Stanisław, Krauzowicz Stanisław,
Łapsa Piotr,
Masłowiec Tadeusz, Niedźwiedź Andrzej,
Niżnik Stanisław,
Ochman Julian,
Pyka Kazimierz,
Rapacz Franciszek,
Skwarek Antoni,
Wędziarz Jan,
Wójciak Stanisław.Na początku działalności OSP borykała się z problemami finansowymi, z brakiem potrzebnego sprzętu gaśniczego, mundurów ochronnych oraz chyba najważniejszych elementów wyposażenia Straży Pożarnej – wozu bojowego oraz budynku remizy strażackiej.
Brak zainteresowania ze strony władz ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej w Chabówce stanowił dodatkową trudność.
Jednak zapał Strażaków nie gasł. Po wygospodarowaniu skromnego funduszu zakupiono deski, z których strażacy zbudowali podium na którym odbywały się zabawy oraz festyny na wolnym powietrzu.
Zaczęto również zbierać pieniądze podczas zbiórek wśród mieszkańców Chabówki. Pieniądze miały służyć na zakup sprzętu, mundurów oraz na funkcjonowanie Straży. Komendantem OSP był już nie żyjący Druh Piotr Łapsa.
Za zebrane pieniądze udało się zakupić sprzęt gaśniczy.
W 1966 roku OSP Chabówka posiadała: Motopompa PO-3, 2 odcinki węża W75, 11 odcinków węży W50, prądownicę, 2 pasy z toporkami, 1 rozdzielacz oraz 8 czapek strażackich. Stan członków w tym okresie wynosił 25 druhów. Pomimo skromnego wyposażenia członkowie OSP brali udział jako pomoc strażom zawodowym przy pożarach.
Trudności w funkcjonowaniu Straży w Chabówce pojawiły się już na początku. Na początku lat 70 zapał strażaków do działalności zanikł. Trudno było się zmobilizować do dalszej działalności, na zebraniach pojawiało się kilka osób. Taką sytuacją obarczono obecny w tym czasie Zarząd. Postanowiono zmienić Zarząd. Na Walnym Zebraniu został wybrany nowy Zarząd.

Skład Zarządu OSP na dzień 26 styczeń 1969 rok:
Prezes – Czyszczoń Stanisław
Naczelnik – Łapsa Piotr
V-ce prezes – Krauzowicz Stanisław
Sekretarz – Pyka Kazimierz
Członek Zarządu – Mykietyn Władysław
Ochman Julian
Komisja Rewizyjna – Pędzimąż Jan
Rapacz Edmund
Świder Jan                  
Na początku jednostka OSP Chabówka, choć nie posiadała sprzętu brała udział w akcjach gaśniczych jako jednostka wspomagająca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszym „wozem bojowym” jaki posiadała OSP Chabówka był wóz konny, który był przystosowany do zamontowania na nim sprzętu pożarniczego: motopompę oraz inne wyposażenie: węże, prądownice. Do transportu używano koni lub ciągnika.


Nie był to sprzęt zbytnio mobilny, ale przy zaangażowaniu strażaków stanowił ogromną pomoc przy gaszeniu pożarów.

OSP Chabówka była już w pewnym sensie mobilna i mogła uczestniczyć w akcjach, ćwiczeniach jak również manewrach.
Pierwsze takie manewry gdzie uczestniczyła jednostka z Chabówki miały miejsce na terenie Lokomotywowni w Chabówce wraz z „Kolejarzami”.

Podczas takich ćwiczeń zdobywano wiele doświadczeń oraz uczono się koordynacji działania z innymi jednostkami straży pożarnej.
Wyjazdy do pożarów, częsty udział w ćwiczeniach, manewrach oraz zawodach pożarniczych przyczyniły się do wzbogacenia doświadczeń z zakresu pożarowego.
W naszej gminie zaczęto zauważać potrzebę organizowania dla ochotników częstych, wspólnych ćwiczeń. Przy organizowaniu takich imprez pomagała nam działająca na naszym terenie Komenda Rejonowa Straży Pożarnej
w Rabce.  
W 1978 roku w Ponicach odbyły się I Miejsko – Gminnych Zawody Sportowo – Pożarnicze.


Drużyna OSP Chabówka zajęła II miejsce w rywalizacji sportowo - pożarniczej.
Z braku stałej siedziby OSP pierwsze zebrania sprawozdawczo – wyborcze członków OSP odbywały się na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chabówce.

W 1979 roku zaadoptowano świetlicę w Chabówce na potrzeby OSP. Od tego czasu to miejsce zaczęto w Chabówce utożsamiać ze Strażą. Tam trzymano posiadany przez nas sprzęt gaśniczy. Tam również organizowano Zabawy Sylwestrowe.
Pierwsza taka impreza odbyła się w 1979 roku.
Zdobyte doświadczenia na zawodach w Ponicach pozwoliły na zorganizowanie w 1979 roku w Chabówce II Zawodów Miejsko – Gminnych.
Z braku stadionu gdzie można by było zorganizować taką imprezę zawody te odbyły się na boisku za rzeką „pod Lachówką”, gdzie już wtedy często spotykali się mieszkańcy i rozgrywali mecze piłki nożnej.
W zawodach uczestniczyły drużyny: OSP Chabówka, OSP Ponice.
Podczas tych zawodów OSP Chabówka okazała się najlepsza zajmując I miejsce w II Zawodach Miejsko – Gminnych w Chabówce.

Strażacy będąc już bardziej doświadczeni dzięki uczestnictwu w zawodach pożarniczych jak również w manewrach chcieli w większym zakresie brać udział
w akcjach gaśniczych jakie miały miejsce w naszej Gminie i nie tylko.
Posiadany przez straż wóz konny zaczepiony za traktorem nie był wymarzonym wozem bojowym. Do wyjazdów potrzebny był dodatkowy napęd czy to konny czy traktor. Niestety Straż nie posiadała ani koni ani traktora trzeba było pożyczać.
Postanowiono, że trzeba zacząć starać się o sprawniejszy wóz bojowy. Pojawiające się często problemy przedłużały czas oczekiwania na przydział samochodu bojowego. Niestety ogień nie czekał na przydział tylko pojawiał się niespodziewanie.
Strażacy z Chabówki korzystali w tym okresie z prywatnego Żuka druha Andrzeja Buksy, na którym dowożono sprzęt i ludzi do pożarów.
W tym samym czasie zaczęto myśleć o budowie remizy strażackiej. Postanowiono zakupić parcelę pod budowę.
Rozpoczęto rozmowy z Panią Bernadettą Kołodziej o możliwości wybudowania na jej działce tymczasową remizę. Rozmowy te przyniosły pozytywne skutki i już w 1980 roku wybudowano fundamenty pod remizę.
Dużą pomoc przy budowie uzyskano z Urzędu Miasta i Gminy w Rabce oraz pomoc Spółki Leśnej w Chabówce.
W 1980 roku jednostka nasza posiadała już dość bogate wyposażenie. Cały czas trwały starania o lepsze doposażenie jednostki w sprzęt. W tym samym roku otrzymano od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Rabce motopompę PO-5.
W 1981 roku w wyniku starań Zarządu OSP z Prezesem Niżnikiem Stanisławem oraz Naczelnikiem Zającem Stanisławem na czele otrzymano GAZ 51 od KRSP Rabka. Wyposażony był on w motopompę, sprzęt gaśniczy taki jak: węże, prądownice, rozdzielacze oraz zbiornik brezentowy na wodę.
Z braku odpowiednich środków finansowych wybudowano w 1982 r. jedynie garaż na samochód pożarniczy oraz wieżę gdzie umieszczono syrenę strażacką, która od tego czasu wzywa nas do pożaru lub na zebranie.
Po ogłoszonym stanie wojennym w kraju w 1981 roku, nasi członkowie brali udział w nocnych wartach porządkowych na terenie Chabówki.
Działalność straży nie kończyła się tylko na wyjazdach do pożarów czy ćwiczeniach. W okresie letnich budowano na rzece Rabie zastawki dla spiętrzenia wody, żeby można było się kąpać, natomiast zimą budowano lodowiska dla młodzieży.

W 1982 roku zakupiono od Pani Bernadetty Kołodziej działkę, na której był wybudowany garaż na samochód bojowy OSP Chabówka.
Straż w Chabówce posiadała już remizę, miejsce gdzie trzymano sprzęt pożarowy, gdzie spotykano się na zebraniach. Zaczęto myśleć o rozwoju Straży oraz o powiększeniu szeregów członków. Stawiano na młodych ludzi, chętnych do służby społecznej i pełnych zapału.
W 1982 utworzono Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Opiekunami zostali Adam Kuczyński oraz Stanisław Zając.W 1984 roku zaczęto starać się o poprawę łączności ze Strażami Zawodowymi w celu szybszego reagowania podczas pożarów. Przy pomocy UMiG w Rabce otrzymaliśmy telefon do remizy.
Bardzo dużym sukcesem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej był udział w tym roku w zawodach wojewódzkich i krajowych we Włocławku.
W 1985 roku w Rokicinach Podhalańskich odbyły się Ćwiczenia Plutonu.
W 1986 wynikiem starań Zarządu OSP z Naczelnikiem Stanisławem Zającem na czele otrzymano samochód bojowy STAR 25 GBAM.
Samochód ten spełniał wszelkie oczekiwania, był bardzo zaawansowanym w rozwiązania techniczne jak przystało na te czasy. Posiadał autopompę za pomocą której mógł podać wodę z zamontowanego zbiornika wodnego o pojemności 2500 litrów. Dodatkowym wyposażeniem była motopompa które mogła służyć podczas pożarów jako dodatkowe wzmocnienie prądem wody lub też do uzupełniania zbiornika na samochodzie z innego źródła wody.


Drużyna z Chabówki uczestniczyła z zawodach sportowo – pożarniczych.
W 1987 odbyły się w Rokicinach Podhalańskich Zawody Miejsko – Gminne, Strażacy z Chabówki zajęli I miejsce.
W tym samym roku w Rabce odbyły się Zawody Rejonowe gdzie Druhowie zajęli III miejsce.
I miejsce w Zawodach Gminnych w Skawie – 2 X 1988 r.
I miejsce MDP gr. I w Zawodach Gminnych w Skawie – 2 X 1988 r.
W 1990 roku w Chabówce zaczęto budowę Kościoła Parafialnego. Ochotnicy z Chabówki z ogromną chęcią służyli swoją pomocą przy tak szczytnym celu. Od czasu gdy w Chabówce wybudowano w pierwszej kolejności kaplicę a następnie Kościół Strażacy czynnie uczestniczą w Życiu Kościoła w Chabówce.
W 1993 r.  został zorganizowany pierwszy „Opłatek Strażacki”. Uroczystość ta odbyła się w Remizie OSP Chabówka. Na uroczystości tej zaszczycili swoją obecnością m.in. Śp. Ksiądz Edward Półchłopek, ówczesny Proboszcz naszej Parafii oraz Druh Jan Luberda z OSP Rabka.W 1993 roku OSP Chabówka zakupiła ze zbiórek Sztandar, który został poświęcony i przekazany na ręce ówczesnego Naczelnika Stanisława Zająca.

Poświęcenie Sztandaru odbyło się 6 czerwca 1993 roku, rozpoczęło się Uroczystą Mszą Św., którą odprawił Ksiądz Edward Półchłopek w Kaplicy w Chabówce. Oficjalna część odbyła się na boisku szkolnym przy szkole podstawowej w Chabówce.

 


Część nieoficjalna odbyła się przy Remizie OSP, skromnym poczęstunkiem z muzyką, występem Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Kropianki” z Rabki.
We wrześniu 1994 roku OSP dotknął mocno pożar zabytkowego Kościółka Św. Krzyża na Obidowej, dzięki pomocy Strażaków ze Szkoły z Krakowa wracających w tym czasie z ćwiczeń Kościółek udało się uratować, nie spalił się doszczętnie. Strażacy z Chabówki nie mogli jednak w pełni uczestniczyć przy gaszeniu, gdyż samochód w tym czasie był uszkodzony. Wcześniej nie było możliwości wyremontować stary silnik, dopiero ta tragedia uświadomiła Władzom Gminnym jak ważna jest sprawność jednostki OSP. Znalazły się pieniądze i remont został wykonany.

W 1997 roku naszą Parafię Nawiedził Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.


Jednak wszystko co dobre ma swój koniec. Posiadany przez nas samochód STAR 25 GBAM pod koniec swej „żywotności”, a raczej zamontowany w nim silnik benzynowy coraz częściej zawodził. Częste awarie podczas ćwiczeń, gaszenia pożaru, przyczyniły się do tego, że samochód dużo więcej czasu musiał spędzać w warsztacie niż na „posterunku” w remizie.
W 2001 roku postanowiono, że przyszedł czas na zakup nowego samochodu. Zaczęły się poszukiwania samochodu. Niestety OSP nie stać było na zakup nowego samochodu pożarniczego z przyczyn finansowych.

Dnia 2 Października 2002 roku zakupiono samochód bojowy STAR 244 GBA 2,5/16.