WITAMY

WYNAJEM SALI

Odwiedź nasz profil!

Partnerzy

STRAŻACKI INTERNET

IMIENINY

Dzisiaj: Aleksego Łukasza
Jutro: Szymona Konstancji
Pojutrze: Arnolda Józefa Konrada

LICZNIK

Wizyty dzisiaj20
Wizyty wczoraj40
Cały tydzień403
Cały miesiąc1051
Wszystkie153310
 
Start
Sprawozdanie za rok 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 stycznia 2018 14:08

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce za 2017 r.

 

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku dla OSP Chabówka, ale również dla całej naszej społeczności było niewątpliwie otwarcie i oddanie do użytku budynku naszej nowej siedziby, tj. Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym.

24 czerwca 2017 r. na długo zapisze się w naszej historii. Tego dnia oficjalnie otwarta została nowa remiza naszej jednostki, tego dnia symbolicznie odebraliśmy klucze do nowego samochodu bojowego, tego dnia wręczony został nam nowy sztandar. Podczas uroczystości Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce została odznaczona złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Całość niejako zbiegła się z jubileuszem 90-lecia naszej OSP, który przypadał w 2016 roku, jednak oficjalne obchody zostały przełożone na termin otwarcia Domu Strażaka.

Swoją obecnością zaszczycili nas parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także osoby zasłużone dla naszej jednostki oraz przedstawiciele lokalnych społeczności. Wśród obecnych byli m. in. poseł Anna Paluch, poseł i prezes ZG ZOSP RP Edward Siarka, senator Jan Hamerski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu mł. bryg. Mariusz Łaciak, dowódca JRG Rabka-Zdrój st. kpt. Jacek Fic, Komendant Komisariatu Policji w Rabce podinsp. Piotr Dara, prezes ZOP ZOSP RP Jan Kuczkowicz, oraz wielu gości, których nie sposób tutaj wymienić. Nie mogło zabraknąć oczywiście przedstawicieli naszych władz lokalnych, na czele z Burmistrz Ewą Przybyło, jej zastępcą Robertem Wójciakiem i przewodniczącą Rady Miasta, Marią Górnicką-Orzeł.

Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Święta, celebrowaną przez księdza Pawła Skowrona - naszego proboszcza oraz Kapelana Gminnego OSP. Podczas Mszy dokonał on poświęcenia nowego sztandaru dla naszej jednostki. Kolejną kulminacją uroczystości było poświęcenie i wręczenie kluczy do nowego samochodu ratownictwa technicznego Ford Transit, który w 2016 roku został zakupiony dla OSP Chabówka ze środków gminy Rabka-Zdrój w wysokości 200 000 zł, dofinansowania MSWiA w wysokości 50 000 zł oraz środków własnych jednostki. Wreszcie nastąpił najbardziej wyczekiwany moment uroczystości- otwarcie Domu Strażaka w Chabówce. Ks. Paweł Skowron odmówił modlitwę i poświęcił budynek, następnie zaproszeni goście wraz z prezesem i naczelnikiem naszej OSP przecięli biało-czerwoną wstęgę, otwierając oficjalnie naszą nową remizę, przy donośnym dźwięku syreny umieszczonej na jej dachu. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy wypowiadali się o wysiłku strażaków w dążeniu OSP Chabówka do rozwoju, a także o współpracy na linii OSP- Samorząd. Nie zabrakło okolicznościowych adresów które złożono na ręce prezesa Bogdana Kołodzieja, w tym słowa skierowane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Podczas uroczystości otwarcia Domu Strażaka, poświęcenia i przekazania sztandaru oraz samochodu ratowniczo- gaśniczego, padło wiele słów uznania i podziękowań pod adresem osób, które wprost przyczyniły się do wspierania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce.

W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim, dzięki którym mieliśmy okazję do potrójnego świętowania:

Przede wszystkim serdecznie dziękujemy władzom Rabki na czele z panią Burmistrz Ewą Przybyło oraz zastępcą panem Robertem Wójciakiem, a także Radzie Miasta pod przewodnictwem pani Marii Górnickiej-Orzeł, naszej radnej pani Renacie Wdówka, dzięki którym możliwe było ukończenie budowy Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym oraz zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz
z wyposażeniem.

Dziękujemy panu posłowi Edwardowi Siarce za współpracę oraz ciągłe wspieranie naszej jednostki.

Naszym sponsorom, fundatorom nowego sztandaru, a także wszystkim mieszkańcom.

Podziękowania kierujemy również na ręce gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w dniu tak dla nas ważnym, a także Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, której obecność dodatkowo uświetniła naszą uroczystość.

W tym miejscu jeszcze raz słowa wdzięczności należą się Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP, dzięki któremu szkolna Kompania pojawiła się na obchodach w Chabówce.

Dziękujemy także za obecność wszystkim funkcjonariuszom PSP, druhom zaprzyjaźnionych OSP, radnym miejskim i powiatowym, przedstawicielom lokalnych społeczności oraz przybyłym mieszkańcom.

Nie sposób, nie wymienić tu pani Doroty Majerczyk wraz z zespołem Majeranki, którzy od lat działają na polu krzewienia kultury ludowej, przy tym wspierają naszą OSP, a swoimi występami uświetnili również otwarcie nowej remizy.

Dziękujemy również mł. kpt. Dawidowi Derkowi, który podjął się funkcji dowódcy uroczystości.

Podziękowania kierujemy do Orkiestry OSP Rabka-Zdrój pod batutą druha Jacka Klinowskiego, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością.

Na sam koniec jeszcze raz, składamy gorące podziękowania na ręce wszystkich strażaków oraz ich rodzin, zaangażowanych w długie i czasochłonne przygotowania do tych uroczystości.

 

 


 

 

Rok 2017 to również zakupy sprzętowe naszej jednostki. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Rabka-Zdrój, udało się zakupić sprzęt ratowniczy, którego część już znalazła zastosowanie w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Do najważniejszych zakupów należą hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego, kamera termowizyjna, motopompa pływająca, pilarki, detektor AC, aparaty powietrzne nadciśnieniowe. Ponadto kupiliśmy dużą ilość sprzętu burzącego, armatury (w tym prądownicę Turbo oraz lancę gaśniczą), sprzętu pomocniczego, asekuracyjnego do ratownictwa wodnego i prac na wysokościach, uzupełniającego do zestawu ratownictwa medycznego.

Posiadane przez naszą jednostkę wyposażenie ale przede wszystkim wyszkolenie strażaków umożliwia nam podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego, ratownictwa powodziowego
i nawodnego oraz podjęcie działań poszukiwawczo- ratowniczych.

Mimo że rok 2017 angażował strażaków w prace organizacyjne i przygotowawcze, nie zabrakło czasu na ćwiczenia i szkolenia.  Strażacy spotykali się między innymi na ćwiczeniach z ratownictwa medycznego, działań gaśniczych wewnętrznych, ewakuacji ratowników ze strefy zagrożenia, jak również ćwiczenia z ratownictwa technicznego z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego.

Dzięki uprzejmości właścicieli złomowiska w Rabie Wyżnej, strażacy OSP Chabówka mieli okazję do praktycznego przećwiczenia pracy z hydraulicznym sprzętem ratownictwa drogowo- technicznego. Podczas zajęć strażacy ćwiczyli pracę z rozpieraczem ramieniowym, rozpieraczem kolumnowym oraz nożycami, demontując samochody poprzez otwarcie maski i klapy bagażnika, wyważenie drzwi, wycięcie słupków a następnie dachu. Całość poprzedzona była teorią i praktyką dotyczącą stabilizacji, usunięcia szyb oraz zabezpieczenia poduszek powietrznych.

Przy tej okazji gorące podziękowania składamy na ręce właściciela skupu złomu za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Ponadto w 2017 r. odbyły się manewry Komendanta Gminnego gminy Rabka-Zdrój, które zorganizowaliśmy w naszej remizie. Ich scenariusz obejmował pożar dużego budynku, konieczność ewakuacji i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W manewrach gminnych oprócz sił i środków OSP z naszej gminy, udział wzięli strażacy ze Skawy i Rokicin Podhalańskich. W rewanżu, nasza jednostka wzięła udział w manewrach Komendanta Gminnego gminy Raba Wyżna w Rokicinach Podhalańskich, gdzie tematem działań był pożar na terenach leśnych
i organizacja zaopatrzenia wodnego.

Dziękujemy Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Rabie Wyżnej, druhowi Krzysztofowi Gackowi, za zaproszenie do udziału w ćwiczeniach.

Odbyło się również 5 spotkań oraz ćwiczeń bojowych dorosłych- zapoznanie się ze sprzętem będącym na stanie OSP oraz z praktycznym jego wykorzystaniem, a także ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego z udziałem MDP.

 

 


 

 

W 2017 r. czworo naszych strażaków ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i z wynikiem pozytywnym zdało egzamin końcowy. Tym samym Małgorzata Gaweł, Robert Starmach, Piotr Surówka oraz Dariusz Surówka uzyskali tytuł ratownika i możliwość udzielania KPP. Całej czwórce serdecznie gratulujemy!

Kwalifikowana pierwsza pomoc jest udzielana przez osoby posiadające tytuł ratownika, co jest jednoznaczne z ukończeniem kursu zgodnego z programem zatwierdzonym przez Wojewodę, zakończonego egzaminem komisyjnym. W naszej OSP służbę pełni obecnie 14 osób posiadających tytuł ratownika, z czego 12 jest powołanych w skład Jednostki Operacyjno- Technicznej.

Pod koniec roku rozpoczął się również kurs jednoetapowy OSP, w którym udział biorą nasi strażacy. Jest on wymogiem do uczestnictwa w akcjach ratowniczo- gaśniczych, po jego ukończeniu nowi członkowie zasilą szeregi Jednostki Operacyjno- Technicznej OSP Chabówka.

Kolejnym, niezwykle istotnym aspektem działalności naszej OSP, były prace gospodarcze prowadzone przez naszych strażaków. Wiele godzin poświęcili oni na wykonanie niezbędnych prac na remizie. Prezes OSP druh Bogdan Kołodziej wykonał regały magazynowe na sprzęt ppoż. oraz stojaki do suszenia węży oraz sprzętu strażackiego, które znalazły się w garażach i pomieszczeniach naszej remizy. Strażacy opracowali też koncepcję rozlokowania sprzętu w naszych samochodach, po czym konsekwentnie realizowali plany spotykając się w wolnym czasie i zabudowując Forda oraz reorganizując sprzętowo DAF-a. Dzięki temu udało się nam w znacznym stopniu zoptymalizować przestrzeń na samochodach, co przekłada się na sprawniejsze działania na miejscu akcji.

Dla prawidłowego i zgodnego z przepisami użytkowania kotłowni oraz agregatu prądotwórczego zasilającego remizę druhowie Zygmunt Zembal i Dariusz Makowski ukończyli kursy, które ich upoważniają do użytkowania oraz konserwacji pieca oraz agregatu.

 

 


 

 

W 2017 r. w naszej remizie otwarta została siłownia, która została przeniesiona spod kościoła. Chętnych do ćwiczeń na siłowni zapraszamy w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 18.00-20.00.

Przy tej okazji składamy podziękowania Pani Burmistrz za wsparcie finansowe na zakup podkładów zabezpieczających pod urządzenia oraz samych urządzeń.

 

 


 

 

Ważniejsze uroczystości oraz wydarzenia, w których nasza jednostka brała udział jako współorganizator, jako uczestnik jak również jako zabezpieczenie:


 1. Dwudniowe zabezpieczenie V memoriału im. Marii Kaczyńskiej w Rabce-Zdroju na stoku Polczakówka, przy obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 2. Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodów ratowniczo- gaśniczych, pozyskanych w ubiegłym roku przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odbyło się na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.
 3. Tradycyjnie jak co roku nasza jednostka czynnie brała udział w życiu Parafii i nie tylko.
 4. Czynny udział w obchodach Świąt Wielkanocnych i poprzedzającego je Triduum Paschalnego. Warta Honorowa przy Grobie Pańskim.
 5. Czynny udział oraz zabezpieczenie trasy Procesji Bożego Ciała.
 6. Miejsko- Gminne obchody Dnia Strażaka w Gminie Rabka-Zdrój, których gospodarzem  w tym roku była jednostka OSP Rdzawka.
 7. Zabezpieczenie trasy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne na terenie naszej gminy.
 8. W nocy z 17 na 18 sierpnia do Chabówki dotarli uczestnicy charytatywnego biegu sztafetowego "Od Helu po Halny", podczas którego zbierano pieniądze na rzecz hospicjów dziecięcych. Strażacy z naszej jednostki udzielili pomocy w przygotowaniu postoju przy nowej remizie dla pojazdu, który towarzyszył biegaczom kończącym swój etap. Druhowie przekazali również fanty strażackie na aukcję pieniężną.
 9. Zabezpieczenie koncertu Lato z Radiem w Rabce-Zdroju.
 10. Udział oraz zabezpieczenie Dożynek, które odbyły się w Chabówce.
 11. Organizacja i udział w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych, w których wystartowały jedynie drużyny z naszej OSP oraz z OSP Ponice.
 12. Udział w ogólnopolskiej akcji Minuta dla Bohaterów. Przez jedną minutę uruchomiona została syrena alarmowa na dachu remizy oraz sygnały świetlno- dźwiękowe naszych samochodów. W ten sposób strażacy z całego kraju oddawali hołd dwóm strażakom PSP z Białegostoku, którzy dzień wcześniej zginęli podczas akcji gaszenia hali magazynowej.
 13. Udział w samochodowej i motocyklowej pielgrzymce strażaków Drogą Papieską
  z Krzeptówek do Ludźmierza. Następnie uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej, którą koncelebrował Kapelan Gminny OSP i Proboszcz naszej parafii, ks. Paweł Skowron.
 14. Grupa strażaków z naszej OSP odwiedziła targi pożarnicze IFRE EXPO w Kielcach, podczas pierwszego dnia wystawy. Targi jak zwykle są okazją do zapoznania się z nowinkami technicznymi z kraju i ze świata, w tym do przyjrzenia się z bliska samochodom i sprzętowi wykorzystywanemu przez strażaków w praktycznie każdym rodzaju działań ratowniczych
 15. Jak w każdą pierwszą niedzielę października, strażacy spotkali się przy kościółku "Na Obidowej" w Chabówce, by świętować 23 rocznicę ocalenia świątyni z pożaru.
 16. W październiku strażacy z naszej jednostki brali udział w zabezpieczeniu trasy biegu
  z cyklu "Perły Małopolski". Z naszej jednostki w obstawie brał udział samochód SLRt Ford Transit.
 17. 6 grudnia w rabczańskim Parku Zdrojowym zorganizowany został Bieg Mikołajów. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla 21-letniego Andrzeja- mieszkańca naszej okolicy, który od wielu lat jest sparaliżowany i wózek jest dla niego niezbędny w codziennym życiu. Na miejscu mikołajkowego spotkania nie zabrakło również strażaków z naszej jednostki. Przez cały czas byli obecni pod Grzybkiem, ale dwoje strażaków zdecydowało się też na start w samym biegu. Małgorzata Gaweł i Grzegorz Pitek pokonali najdłuższy dystans, podobnie jak koledzy- strażacy z OSP Rdzawka, OSP Ponice oraz z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej z Rabki.

 

 


 

 

Tradycyjnie jak co roku na zakończenie nie może zabraknąć podziękowań, które chcielibyśmy złożyć na ręce osób, które ciągle wspierają i przyczyniają się do rozwoju naszej jednostki:


 1. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do Władz Rabki: Pani Burmistrz Ewy Przybyło, Pana Roberta Wójciaka Zastępcy Burmistrza.
 2. Gorąco dziękujemy druhowi Prezesowi Edwardowi Siarce.
 3. Druhowi Prezesowi panu Jackowi Klinowskiemu oraz całemu Zarządowi Miejsko-Gminnemu ZOSP RP w Rabce-Zdroju.
 4. Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skowronowi.
 5. Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju a przede wszystkim Pani Przewodniczącej Marii Górnickiej-Orzeł.
 6. Sołtys a zarazem Radnej pani Renacie Wdówka oraz Radzie Sołeckiej Chabówki.
 7. Komendantowi Powiatowego PSP w Nowym Targu, dowódcy JRG Rabka oraz kolegom strażakom z JRG Rabka-Zdrój.
 8. Kolegom z OSP Ponice i OSP Rdzawka za wspólne ćwiczenia i udział w akcjach.
 9. Podziękowania kierujemy do naszych rodaków z Polonii w Ameryce a w szczególności na ręce Pana Stanisława Sutora, prezesa Zarządu Klubu Chabówka w Chicago oraz wszystkich członków.
 10. Podziękowania kierujemy do Wspólnoty Leśnej, do Koła Gospodyń Wiejskich w Chabówce, do Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej z Chabówki.
 11. Podziękowania kierujemy do pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju,
  w szczególności na ręce Pana Adama Radonia oraz pani Skarbnik Grażyny Dziechciowskiej.
 12. Podziękowania kierujemy do naszych sponsorów: EUROBLACH Chabówka, Pizzerii JAKO Chabówka, Firmie Budowlanej JURTEX Rabka-Zdrój, LUBERPLAST Rabka-Zdrój, Park Rozrywki RABKOLAND Rabka-Zdrój, Centrum Auto-Moto Zenon Świder Raba Wyżna, FHU JUKA-KRAN Małgorzata Kalinowska Chabówka, Kontraktor s.c. Wojciech Halina Pęksa Raba Wyżna, LGD „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy” w Rabie-Wyżnej, wszystkim mieszkańcom Chabówki oraz naszych darczyńcom, który udzielają nam wsparcia finansowego.
 13. Druhowi Piotrkowi Nowakowi- opiekunowi MDP za pracę z młodzieżą.
 14. Druhowi Grzegorzowi Pitkowi, który prowadzi naszą stronę internetową oraz nasz profil na Facebook- u, jest naszym nieoficjalnym rzecznikiem prasowym oraz druhowi Rafałowi Zającowi, który wszystko uwiecznia na fotografiach oraz filmach.
 15. Na koniec gorące podziękowania kierujemy samym Strażakom oraz młodzieży za działania w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Zarząd OSP Chabówka dziękuje Wam za trudną i ofiarną służbę dla społeczeństwa oraz waszym rodzinom za pomoc i wyrozumiałość.
 16. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy wpłacili 1 % podatku na Organizację Pożytku Publicznego jaką jest nasza jednostka.

 

1. Dwudniowe zabezpieczenie V memoriału im. Marii Kaczyńskiej w Rabce-Zdroju na stoku Polczakówka, przy obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

2. Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodów ratowniczo - gaśniczych, pozyskanych w ubiegłym roku przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odbyło się na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

3. Tradycyjnie jak co roku nasza jednostka czynnie brała udział w życie Parafii i nie tylko. Czynny udział w obchodach Świąt Wielkanocnych i poprzedzającego je Triduum Paschalnego.

4. Warta Honorowa przy Grobie Pańskim.

5. Czynny udział oraz zabezpieczenie trasy Procesji Bożego Ciała.

6. Miejsko – Gminne obchody Dnia Strażaka w Gminie Rabka-Zdrój, których gospodarzem  w tym roku była jednostka OSP Rdzawka.

7. Zabezpieczenie trasy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne na terenie naszej gminy.

8. W nocy z 17 na 18 sierpnia do Chabówki dotarli uczestnicy charytatywnego biegu sztafetowego "Od Helu po Halny", podczas którego zbierano pieniądze na rzecz hospicjów dziecięcych. Strażacy z naszej jednostki udzielili pomocy w przygotowaniu postoju przy nowej remizie, który towarzyszył biegaczom kończącym swój etap, przekazali również fanty strażackie na aukcję pieniężną.

9. Zabezpieczenie koncertu Lato z Radiem w Rabce-Zdroju.

10. Udział oraz zabezpieczenie Dożynek, które odbyły się w Chabówce.

11. Organizacja i udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, w których wystartowały jedynie drużyny z naszej OSP oraz z OSP Ponice.

12. Udział w ogólnopolskiej akcji Minuta dla Bohaterów. Przez jedną minutę uruchomiona została syrena alarmowa na dachu remizy oraz sygnały świetlno- dźwiękowe naszych samochodów. W ten sposób strażacy z całego kraju oddawali hołd dwóm strażakom PSP z Białegostoku, którzy dzień wcześniej zginęli podczas akcji gaszenia hali magazynowej.

13. Udział w samochodowej i motocyklowej pielgrzymce strażaków Drogą Papieską
z Krzeptówek do Ludźmierza. Następnie uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej, którą koncelebrował Kapelan Gminny OSP i Proboszcz naszej parafii, ks. Paweł Skowron.

14. Grupa strażaków z naszej OSP odwiedziła targi pożarnicze IFRE EXPO w Kielcach, podczas pierwszego dnia wystawy. Targi jak zwykle są okazją do zapoznania się
z nowinkami technicznymi z kraju i ze świata, w tym do przyjrzenia się z bliska samochodom i sprzętowi wykorzystywanemu przez strażaków w praktycznie każdym rodzaju działań ratowniczych

15. Jak w każdą pierwszą niedzielę października, strażacy spotkali się przy kościółku "Na Obidowej" w Chabówce, by świętować 23 rocznicę ocalenia świątyni z pożaru.

16. W październiku strażacy z naszej jednostki brali udział w zabezpieczeniu trasy biegu
z cyklu "Perły Małopolski". Z naszej jednostki w obstawie brał udział samochód SLRt Ford Transit.

17. 6 grudnia w rabczańskim Parku Zdrojowym zorganizowany został Bieg Mikołajów. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla 21-letniego Andrzeja - mieszkańca naszej okolicy, który od wielu lat jest sparaliżowany i wózek jest dla niego niezbędny w codziennym życiu. Na miejscu mikołajkowego spotkania nie zabrakło również strażaków z naszej jednostki. Przez cały czas byli obecni pod Grzybkiem, ale dwoje strażaków zdecydowało się też na start w samym biegu. Małgorzata Gaweł i Grzegorz Pitek pokonali najdłuższy dystans, podobnie jak koledzy – strażacy z OSP Rdzawka, OSP Ponice oraz z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej z Rabki.

Poprawiony: wtorek, 23 stycznia 2018 17:37