WITAMY

WYNAJEM SALI

Odwiedź nasz profil!

Partnerzy

STRAŻACKI INTERNET

IMIENINY

Dzisiaj: Aleksego Łukasza
Jutro: Szymona Konstancji
Pojutrze: Arnolda Józefa Konrada

LICZNIK

Wizyty dzisiaj20
Wizyty wczoraj40
Cały tydzień403
Cały miesiąc1051
Wszystkie153310
 
Start
Rok 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 stycznia 2018 14:30

Zakończył się rok 2017. Był to rok wyjątkowy, który na zawsze zapisze się w dziejach naszej jednostki. 24 czerwca opuściliśmy niewielką remizę przy Drodze Wojewódzkiej i przenieśliśmy się do nowego budynku. Świętując otwarcie remizy, obchodziliśmy jednocześnie 90-lecie OSP Chabówka oraz nadanie nowego sztandaru. Wtedy też został poświęcony lekki samochód gaśniczy Ford, zakupiony pod koniec roku 2016, a na którym kilka dni wcześniej znalazł się sprzęt ratownictwa technicznego. Na pełne podsumowania przyjdzie czas po zbliżającym się Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, a dzisiaj skupimy się na działalności bojowej w ubiegłym roku.

 

fot. Gorce24.pl

 

Tak jak wspomnieliśmy, rok 2017 naznaczony był przygotowaniami do otwarcia nowej remizy. Olbrzymia ilość czasu spędzana przez strażaków przy pracach organizacyjnych, nie mogła odbić się negatywnie na gotowości bojowej jednostki. Rok 2017 zaczął się dla nas wraz z wybiciem północy, kiedy to dbaliśmy o bezpieczeństwo podczas pokazu sztucznych ogni w rabczańskim Amfiteatrze. Zaledwie tydzień później musieliśmy po raz pierwszy w roku ruszać z pomocą do pożaru. Ostatnie akcje A.D. 2017 zanotowaliśmy krótko przed Świętami Bożego Narodzenia. Wtedy oprócz usuwania złamanego konaru, pomagaliśmy usunąć skutki wypadku drogowego w naszej miejscowości. Rok zakończył się w miejscu w którym się zaczął, czyli na pokazie sztucznych ogni Pod Muszlą. Ogółem, w ciągu całego roku odnotowaliśmy 17 alarmów. 11 razy SKKP w Nowym Targu powiadamiało nas o pożarze, 6 razy mobilizacja dotyczyła miejscowych zagrożeń. Dwukrotnie Dyżurny SKKP odwoływał wyjazd jeszcze zanim wyjechaliśmy z jednostki, raz zostaliśmy zawróceni po drodze do akcji. Jeden też raz po dojeździe na miejsce okazało się że alarm był fałszywy. Działania w 13 przypadkach dotyczyły zdarzeń na terenie gminy Rabka-Zdrój, która jest naszym nominalnym rejonem działań. Najczęściej były to akcje na terenie miasta, było ich 7. Na terenie naszej miejscowości  podejmowaliśmy działania 5-krotnie, ponadto 1 raz interweniowaliśmy w Ponicach. Na terenie gminy Raba Wyżna interweniowaliśmy trzykrotnie- 2 razy w Rabie Wyżnej oraz 1 raz w Skawie. Jedno zdarzenie miało miejsce poza powiatem nowotarskim- w Skomielnej Białej w gminie Lubień, w powiecie myślenickim.

 

Do najpoważniejszych akcji w ubiegłym roku można zaliczyć pożar zabudowań w Rabce, pożar zakładu produkcyjnego w Skomielnej Białej i pożar zabudowań w Ponicach. Były to zdarzenia o dużej skali i sporym spektrum podjętych działań ratowniczych. W pierwszym przypadku, przybyły na miejsce akcji zastęp OSP Chabówka odpowiadał m.in. za budowę linii gaśniczych, działania gaśnicze wewnętrzne i zewnętrzne- w tym w aparatach powietrznych, organizację i budowę zaopatrzenia wodnego w miejscu o znacznym stopniu trudności. Pożar zakładu przemysłowego w Skomielnej Białej miał rzadko spotykany na naszych terenach charakter i skalę. Tutaj zadania strażaków z naszej jednostki również obejmowały szeroki zakres działań- od organizacji zaopatrzenia wodnego metodami dowożenia i przepompowywania, poprzez ewakuację mienia z pomieszczeń objętych pożarem, po działania w natarciu na płomienie i działania obronne w części budynku, w której zgromadzone było do 25 ton żywicy fenolowej. Ostatni ze wspomnianych pożarów miał miejsce pod koniec roku, działania strażaków polegały na m.in. budowie układu zasilania wodnego, natarciu na płomienie obejmujące piętro i poddasze, pracach rozbiórkowych w części gospodarczej.

 

Podejmowane przez nas działania najczęściej prowadzone były z siłami i środkami innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dwukrotnie podejmowaliśmy jednak samodzielne działania przy miejscowych zagrożeniach, dwukrotnie też prowadziliśmy akcje z dwuosobowym zastępem JRG Rabka, podczas równoczesnych prac pierwszego zastępu PSP przy innym zdarzeniu. Podczas akcji współpracowaliśmy ze strażakami: KW PSP Kraków, KP PSP Nowy Targ, KP PSP Myślenice, JRG Rabka-Zdrój, JRG Myślenice, JRG Skawina, JRG 5 Kraków. Współpracowaliśmy również z ochotnikami z Rdzawki, Ponic, Raby Wyżnej, Rokicin Podhalańskich, Skawy, Bielanki, Sieniawy, Podsarnia, Harkabuza, Spytkowic, Skomielnej Białej, Tenczyna, Krzeczowa, Lubnia, Krzczonowa oraz Pcimia. Ponadto pracowaliśmy z Zespołami Ratownictwa Medycznego nowotarskiego SOR-u z Rabki oraz Raby Wyżnej, a także z policjantami Komisariatu Policji w Rabce i WRD KPP Nowy Targ. Do działań prowadzonych przez strażaków OSP Chabówka podczas akcji w 2017 roku należy zaliczyć m.in. działania gaśnicze zewnętrzne i wewnętrzne, organizację zaopatrzenia wodnego, prace rozbiórkowe, obsługę mechanicznego sprzętu ratowniczego, kwalifikowaną pierwszą pomoc, kierowanie ruchem, neutralizację wycieków płynów ropopochodnych na drodze, wypompowywanie wody z rozlewisk, działania poszukiwawcze.


LISTA NASZYCH WYJAZDÓW W 2017 ROKU WRAZ Z ARTYKUŁAMI DOSTĘPNA TUTAJ!

 

Rok 2017 to również zakupy sprzętowe naszej jednostki. Dzięki dużemu wsparciu finansowemu Gminy Rabka-Zdrój, udało się zakupić sprzęt ratowniczy, którego część już znalazła zastosowanie w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Do najważniejszych zakupów należą hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego, kamera termowizyjna, motopompa pływająca, pilarki, detektor AC, aparaty powietrzne nadciśnieniowe. Ponadto kupiliśmy dużą ilość sprzętu burzącego, armatury (w tym prądownicę Turbo oraz lancę gaśniczą), sprzętu pomocniczego, asekuracyjnego do ratownictwa wodnego i prac na wysokościach, uzupełniającego do zestawu ratownictwa medycznego. Więcej o nowym sprzęcie napiszemy w późniejszym czasie.

 

Mimo że rok 2017 angażował strażaków w prace organizacyjne i przygotowawcze, nie zabrakło czasu na ćwiczenia i szkolenia.  Strażacy spotykali się między innymi na ćwiczeniach z ratownictwa medycznego, działań gaśniczych wewnętrznych, ewakuacji ratowników ze strefy zagrożenia. Zastępca naczelnika zorganizował również ćwiczenia z ratownictwa technicznego, z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego. Ponadto odbyły się manewry Komendanta Gminnego gminy Rabka-Zdrój, które zorganizowaliśmy w naszej remizie. Ich scenariusz obejmował pożar dużego budynku, konieczność ewakuacji i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W manewrach gminnych oprócz sił i środków OSP z naszej gminy, udział wzięli strażacy ze Skawy i Rokicin Podhalańskich. W rewanżu, nasza jednostka wzięła udział w manewrach Komendanta Gminnego gminy Raba Wyżna w Rokicinach Podhalańskich, gdzie tematem działań był pożar na terenach leśnych i organizacja zaopatrzenia wodnego. Pod koniec roku rozpoczął się również kurs jednoetapowy OSP, w którym udział biorą nasi strażacy. Jest on wymogiem do uczestnictwa w akcjach ratowniczo- gaśniczych, po jego ukończeniu nowi członkowie zasilą szeregi Jednostki Operacyjno- Technicznej OSP Chabówka.

 

Kolejnym, niezwykle istotnym aspektem działalności naszej OSP, były prace gospodarcze prowadzone przez naszych strażaków. Wiele godzin poświęcili oni na wykonanie niezbędnych prac na remizie. Prezes OSP osobiście wykonał regały sprzętowe, które znalazły się w garażach i pomieszczeniach naszej remizy. Strażacy opracowali też koncepcję rozlokowania sprzętu w naszych samochodach, po czym konsekwentnie realizowali plany spotykając się w wolnym czasie i zabudowując Forda oraz reorganizując sprzętowo DAF-a. Dzięki temu udało się nam w znacznym stopniu zoptymalizować przestrzeń na samochodach, co powinno przełożyć się na sprawniejsze działania na miejscu akcji.

 

Na tym kończymy streszczenie naszej działalności w ubiegłym roku. 21 stycznia miniony okres podsumujemy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które po raz pierwszy odbędzie się w nowej remizie. A my czekamy na to co przyniesie rok 2018.

Poprawiony: czwartek, 04 stycznia 2018 14:53